علمی و فرهنگی

راه های صرفه جویی در مصرف آب

این روز ها که کمبود آب و بحث تنش آبی در عمده استان ها و شهرهای کشور به یک معضل تبدیل شده، موثرترین راه، مدیریت مصرف و صرفه جویی است. در حالی که کمبود آب، جدی است، صرفه جویی در مصرف آن را باید بتوان به یکی از عادت های خانواده های ایرانی تبدیل کرد. در اطلاع نگاشت زیر به راه های صرفه جویی در مصرف آب اشاره شده است.

اینفوگرافیک راه های صرفه جویی در مصرف آب

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟