توصیه‌های ایمنی در هنگام وقوع سیل

شناخت بلایای طبیعی و رعایت برخی نکات ایمنی در مواجهه با آنها می‌تواند تاثیرات مخرب این بلایا را تا میزان قابل توجهی کاهش داد. یکی از همین بلایای طبیعی؛ سیل است. سیل معمولاً زمانی بوقوع می‌پیوندد که یک سطح پست زمین از آب پر شده باشد. سیل زمانی رخ می‌دهد که خاک و پوشش گیاهی یک … ادامه خواندن توصیه‌های ایمنی در هنگام وقوع سیل