سلامت و محیط زیست

۶ حرکت یوگا در محل کار

یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قاره هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد. یوگا از طرفی به معنای «کنترل کردن» آمده‌ است و در آن صورت یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلطی همه‌ جانبه بر توان بالقوه خود دانست. از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظاره خود و خودشناسی است.
تمرینات اصلی (وضعیت‌های) یوگا که به آنها آسانا نیز گفته می‌شود، تمرینات کششی بی خطری هستند که به غیر از انعطاف‌پذیری و تمرکز فکری، خسته گی را از بدن شما دور می‌کنند. در ادامه ب ۶ حرکت یوگا که می توانید آنها را به سادگی در محل کار نیز، انجام دهید، آشنا خواهید شد.

اینفوگرافیک 6 حرکت یوگا در محل کار

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟