همکاران

انتشار کتاب گرافیک خبری و اطلاع رسان

کتاب گرافیک خبری و اطلاع رسان نوشته دکتر یونس شکرخواه و مریم سلیمی توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها منتشر شد. به گزارش همشهری‌آنلاین، این کتاب که مقدمه آن توسط دکتر کامران افشار مهاجر نگاشته شده، در پنج فصل مختلف (به همراه پیوست‌ها)، به معرفی دقیق و کامل از دو گرافیک اطلاع رسان و خبری و کاربرد آنها پرداخته است. در فصل اول این کتاب، به بررسی رابطه بین رسانه و گرافیک، در فصل دوم به ذکر تفاوت بین اطلاع و خبر و نیز چگونگی ارائه اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها، در فصل‌های سوم و چهارم در خصوص گرافیک‌های اطلاع‌رسان و خبری، مفاهیم، انواع، پیشینه (در جهان و ایران)، ویژگی‌ها، تفاوت‌ها، فرآیند، نکات مهم در تهیه و تولید آنها و در فصل پنجم، به تبیین کاربرد و الزامات تهیه و تولید گرافیک‌های خبری و اطلاع‌رسان و نیز طرح پیشنهادهایی برای افزایش کاربرد و بهره‌گیری از آنها به ویژه در ایران پرداخته شده است. بخش پیوست‌های این کتاب نیز به معرفی دانشگاه‌ها، مراکز و انجمن‌ها، کتاب‌ها، سایت‌ها و نمونه‌های موفق مرتبط با حوزه گرافیک اطلاع رسان و خبری اختصاص یافته است.

تهیه این کتاب برای علاقمندان در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شماره ۱۱ و با شماره تلفن ۸۸۷۳۷۲۴۸ و ۸۸۷۳۰۴۱۳ امکان پذیر است.

انتشار کتاب گرافیک خبری و اطلاع رسان
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟