سلامت و محیط زیست

خانواده گکوهای پلنگی در ایران

گِکوهای پلنگی از جمله خزندگان مهمی هستند که با تغذیه از انواع مختلف بندپایان به طور مستقیم به حال ما مفیدند؛ چند سالی است با زنده گیری این جانوران از بوم و محیط زیست طبیعیشان و فروش به عنوان حیوان خانگی در شهرهای بزرگ کشور به خصوص تهران زنگ خطر برای ادامه نسل شان به صدا در آمده است.

طراح: بهزاد زادهوش
منبع: گروه جانورشناسان پرشیا

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
اینفوگرافیک خانواده گکوهای پلنگی در ایراناینفوگرافیک خانواده گکوهای پلنگی در ایران
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟