علمی و فرهنگی

استراتژی موفقیت در کنکور دکتری

موفقیت در کنکور دکتری مسیری نه چندان پیچیده است که البته دستیابی به این موفقیت نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد. وجود یک برنامه دقیق و مسیر روشن قطعا متضمن موفقیت همه داوطلبان خواهد بود. استراتژی ارائه شده گزینه ۱ برای موفقیت در کنکور دکتری شامل دو بخش مصاحبه و آزمون و با دو پیش فرض شاغل بودن و نبودن داوطلب کنکور دکتری ارائه شده است. قطعا ما هم موافق این هستیم که بسته به شرایط هر داوطلب این استراتژی نیاز به بررسی بیشتر و تطابق با شرایط هر شخص را دارد.

منبع: www.gozine1.ir

اینفوگرافیک استراتژی موفقیت در کنکور دکتری
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

  • به نظرم نسخه ای واحد نمی توان پیچید کما اینکه در قبولی به جز مرحله کتبی مهمترین مرحله مصاحبه و داشتن رزومه قوی است که در این اثر به آن اشاره ای نشده است

دیدگاه شما چیست؟