همکاران

سه روش رایج برای جمع سپاری

Donation یک هدیه (کمک) توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که به طور معمول برای اهداف خیریه و یا به نفع یک گروه و جمعیت خاص اهدا می شود. این کمک ممکن است به اشکال مختلف مالی (مانند پرداخت پول نقد، خدمات رایگان) و یا معنوی (گسترش یک هدف، تلاش برای تحقق یک هدف و …) باشد. کمک های مالی بدون انتظار بازگشت کمک، انجام می شود. این عدم وجود انتظار برای بازگشت و جبران کمک، بدان معنی است که حامی، از پیش بر این موضوع آگاهی دارد که ممکن است در ازای حمایتی که انجام می دهد، محصول و یا خدمات مشخصی را دریافت نکند. بلکه هدف وی، تنها کمک به پیشرفت و یا رسیدن به هدف خاصی از سوی پذیرنده کمک می باشد.

 

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
اینفوگرافیک - سه روش رایج برای جمع سپاری

.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟