علمی و فرهنگی

آمار بازدید موزه علوم و فناوری ایران

در دو اینفوگرافیک زیر گزارش آماری مربوط به بازدیدهای صورت گرفته از موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آمده است.

منبع: موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصاویر کلیک کنید.
اینفوگرافیک - آمار بازدید موزه علوم و فناوری ایراناینفوگرافیک – آمار بازدید موزه علوم و فناوری ایران
اینفوگرافیک - آمار بازدید موزه علوم و فناوری ایراناینفوگرافیک – آمار بازدید موزه علوم و فناوری ایران
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟