علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

کدام یک در شبکه های اجتماعی فعال تر هستند؟

کدام یک : زنان یا مردان، در شبکه های اجتماعی فعال تر هستند؟ در اینفوگرافیک زیر آمار و اطلاعاتی در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی به تفکیک زنان و مردان آمده است.

 

اینفوگرافیک- کدام یک در شبکه های اجتماعی فعال تر هستند؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟