پروژه ها

بانک توسعه صادرات – چرا افزایش سرمایه؟

براساس اسناد بالادستی نظام و سند چشم انداز، باید در افق ۱۴۰۴ گام های عملی به سوی اقتصاد غیرمتکی به نفت کامل شده باشد که این موضوع هیچ راهی جز افزایش صادرات غیرنفتی و تبعا تولید و اشتغال در کشور نخواهد داشت. باید به یاد داشــت که در دنیا اگزیم بانک‌ها با هدف کمک به چرخه صادرات-واردات به وجود می آیند و بانک توســعه صادرات ایران نیز به نحوی دارد کار اگزیم بانک‌ها را انجام می دهد. هدف این بانک سودآوری نیست، بلکه هدف آن تبدیل درصد بیشتری از تولیدکنندگان به صادرکنندگان است. یافتن راه های نوین برای تقویت بنیه این بانک، امری است حتمی و ضروری که باید در دستور کار نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار گیرد.
در اینفوگرافیک زیر که در شماره ۱۱۵ ماهنامه بانک توسعه صادرات ایران منتشر شده است، دلایل نیاز به افزایش سرمایه در این بانک مورد بررسی قرار گرفته است.

لازم به توضیح است که این اینفوگرافیک به سفارش بانک توسعه صادرات ایران و توسط تیم اینفوگرافیک طراحی و پیاده سازی شده است.

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
اینفوگرافیک - بانک توسعه صادرات - چرا افزایش سرمایه؟

.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟