آموزش و پژوهش فناوری اطلاعات

۱۳ روش ساخت اینفوگرافیک ها

ok

ما موجوداتی بصری هستیم، اغلب اطلاعاتی که به مغز داده می‌شود بصری است. بسیاری از ما یادگیرندگان بصری هستیم و در نهایت بیشترین یادداری به‌ صورت بصری اتفاق می‌افتد. دیداری سازی داده‌ها و اطلاعات، نمایش مفاهیم، حقایق و واقعیت‌ها به کمک نقاط، خطوط، اشکال و نمودارها می‌باشد.

 دانلود رایگان نسخه با کیفیت

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟