آموزش و پژوهش فناوری اطلاعات

۱۲ اصل سلسله مراتب بصری

۱۲ اصل بصری سازی که هر فرد “غیر-طراح”  نیاز است تا بداند !

12 اصل بصری

ما موجوداتی بصری هستیم، اغلب اطلاعاتی که به مغز داده می‌شود بصری است. بسیاری از ما یادگیرندگان بصری هستیم و در نهایت بیشترین یادداری به‌ صورت بصری اتفاق می‌افتد. دیداری سازی داده‌ها و اطلاعات، نمایش مفاهیم، حقایق و واقعیت‌ها به کمک نقاط، خطوط، اشکال و نمودارها می‌باشد.

 دانلود نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟