پروژه ها فناوری اطلاعات

بانکداری و خلق پول

در فرایند وام دهی، بانک وجوه را از  حساب های دیگر داخلی یا خارجی به حساب وام گیرنده انتقال نمی دهد بلکه وجوه را از طریق افزایش اعتبار (موجودی) حساب وام گیرنده ایجاد (خلق) می کند. { … }

بانکداری و خلق پول

بانکداری و خلق پول

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟