سلامت و محیط زیست

چرا باید زنبورها را نجات دهیم ؟

زنبورها نه تنها گرده افشان هایی افسانه ای هستند ، بلکه تنها حشره در جهان میباشند که غدایی قابل خوردن برای انسان تولید میکنند . در طول دو دهه اخیر تحقیقات نشان میدهد که این مخلوق زحمتکش به سرعت روبه نابودی است . اجازه دهید تا بررسی کنیم چرا نجات این حشره موضوع مهمی است .

نجات زنبور ها

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟