آموزش و پژوهش فناوری اطلاعات

تاریخچه بارکد

بارکد ها دو نسل است که با ما هستند و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی استفاده از آنها بطور چشمگیری افزایش یافته است .

Barcode-ok

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟