پروژه ها فناوری اطلاعات

سامانه سجام

سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان در جهت الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند جمع آوری و مدیریت اطلاعات مشتریان میباشد. در این راستا طراحی و یکسان سازی فرمهای شناسایی مشتریان صورت گرفته است . لیکن در حال حاضر به دلیل نبود یک سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان، اطلاعات به صورت پراکنده میباشد. بنابراین هدف طراحی یک سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان در بازار سرمایه میباشد که توانایی ثبت، به روزرسانی و انجام اصلاحات لازمه در آن را داشته باشد.

post-01

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟