اینفوموشن پروژه ها فناوری اطلاعات

کوئیلینگ – Quilling-اینفوموشن

کوئیلینگ یک فرم هنری است که شامل استفاده از نوارهای کاغذی و چسب است برای ایجاد و خلق آثار هنری و تزئینی که در ایران به تازگی جایگاه خاص خود را پیدا کرده است  . کوئیلینگ یکی از هنر های دستی کاغذی میباشد که مجموعه ما با ساخت کوئیلینگ آرم تجاری شرکت هایی نظیر همراه اول ، مپنا ، تامین سرمایه امین ، تسویه وجوه و شرکت نفت آمادگی خود را جهت انجام پروژه های شما اعلام می دارد .

post-1

post--2quilling
در انجام پروژه های موفق فوق بر ابن معتقدیم که تلفیق هنر دستی کوئیلینگ و آرم های تجاری شرکت ها ، بازخورد بسیار خوبی بهمراه دارد .

(کوئیلینگ به نگار )
(کوئیلینگ همراه اول)
(کوئیلینگ شرکت مپنا)
(کوئیلینگ خرس قطبی)
(کوئیلینگ شرکت تسویه وجوه)
(کوئیلینگ شرکت بهبود صنعت نفت)
(کوئیلینگ شرکت تامین سرمایه امین)

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟