فناوری اطلاعات

اتصالات موبایل بر اساس تکنولوژی ۵G

اتصالات ۲G و ۳G در سال ۲۰۱۷ دو سوم کاهش خواهد داشت و در سال ۲۰۲۵ به یک سوم نیز کاهش می یابند و شبکه های ۴G تا سال ۲۰۲۵ به طور فزاینده ای افزایش می یابند.

Post

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟