پروژه ها فناوری اطلاعات

آموزش زبان به روش ECC

اولین کال سنتر آموزشی

موسسه توسعه خلاق رادین به شماره ثبت ۴٠٠١٩ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت گردیده است. تلاش این موسسه استفاده از فناوری به منظور ارتقای مهارت های گفتاری و شنیداری در زبان های خارجی برای مشتریان خود می باشد.
هدف ECC تمرین و تقویت مکالمه زبان انگلیسی از طریق مکالمه تلفنی روزانه است.

آموزش زبان به روش ECC

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟