علمی و فرهنگی

حقایقی در مورد یک مومیایی

مومیایی به جسدی گفته می‌شود که پوست و گوشت خشک شده آن در اثر تماس عمدی یا تصادفی با مواد شیمیایی، سرمای فوق‌العاده زیاد، رطوبت بسیار پایین یا عدم وجود هوا حفظ شده‌است.مومیایی کردن اجساد اشراف و امرا در مصر باستان مرسوم بوده است.
طراحی از تیم اینفوگرافیک

حقایقی در مورد یک مومیایی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟