پروژه ها فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک سامانه معاملات ارزی نوین (حواله ارزی تخصیصی )

بانـــک اقتصــاد نویـــن اولیــن بانـــک خصوصی جمهــوری اســـلامی ایران به موجــب مجـــوز شمـــاره ن / ص ۴۴۵۵ مـــورخ ۸۴/۱۱/۱۲ بـــانک مـــرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأسیس شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین نموده است. یکی از اهداف اصلی این شرکت سرعت عمل در ارایه خدمات ارزی،کاهش محدودیتها، جلوگیری از پولشویی و اطمینان به مراجعین در معاملات ارزی می باشد. این شرکت در آینده بسیار نزدیک با مکانیزه نمودن عملیات ارزی و استفاده از امکانات الکترونیکی فعالیتهای ارزی، خدمات خود را گسترش خواهد داد. اینفوگرافیک فرآیند حواله ارزی تخصیصی طراحی شده توسط تیم طراحی اینفوگرافیک که به سفارش بانک اقتصاد نوین اجرا گردید را در زیر ملاحظه می نمایید :

Eqtesad Novin Infographic

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟