فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک درآمد جهانی موبایل

در اینفوگرافیک زیر دورنمای فروش دستگاه های مرتبط با تلفن همراه ، درآمد های سالانه موبایل و درآمد اپراتورهای موبایل در بازار های جهانی در حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار میگیرد .

GSMA Intelligence

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟