خانه اینفومجیک

اینفومجیک ویدئویی تأثیرگذار و ماندگار در ذهن

اینفومجیک چیست؟

اینفومجیک ساخت یک ویدئو نمایشی است که در آن مخاطبان با ترفندها یا توهمات از ظاهری غیرممکن با استفاده از ابزار طبیعی، سرگرم

می‌شوند. این هنر نمایشی متمایز به سرعت در حال پیشرفت است.

کجا اینفومجیک؟

اینفومجیک، محبوبیت خود را در سینما، تلویزیون، شبکه‌های مجازی و در کل مدیاهای نمایشی به دست آورده و با سرعت زیادی در حال افزایش است.

چرا اینفومجیک؟

اینفومجیک بعلت زمان کوتاه و استفاده از ترفندهای توهمی باعث گردیده که پیام به مخاطبان ویدئو به شدت تاثیرگذار و سریع انتقال یافته و اثربخشی ماندگاری در ذهن را القاء می نماید.

اینفومجیک…

در همین راستا مجموعه ما با بکارگیری تیم متخصص عکاسی، فیلم‌برداری و جلوه‌های ویژه اقدام به ساخت و تولید این ویدئوها نموده است.


follow us on instagram