خانه اینفوگرافیک کالج برگزاری کارگاه نیمه خصوصی اینفوگرافیک – 15 تیرماه