خانه پروژه ها نشست رسانه ای به مناسبت ششمین سالگرد بهره برداری ایرانسل