خانه اخبار کارگاه آشنایی با اینفوگرافیک و روش های نوین دیداری سازی داده و اطلاعات با همکاری مجتمع فنی دیباگران نوید پارس